ACTIVITĂȚI DE CERCETARE

În cadrul proiectului, activitatea de cercetare este focusate pe 2 directii de cercetare:

1. Migrația de revenire: oportunitate pentru dezvoltarea socio-economică în Uniunea Europeană și Republica Moldova

Migrația de revenire poate fi o importantă sursă umană și financiară care ar putea fi valorificată în perspectiva dezvoltării viitoare. Aplicarea instrumentelor guvernamentale privind migrația de return trebuie să se bazeze pe argumente științifice clare, începând cu experiența altor țări din lume cu o situație similară și cu realitatea țării noastre.

Având în vedere caracterul interdisciplinar, metodologia cercetării se va concentra pe metodele științelor geografice, sociologice, economice, etc. Printre metodele utilizate vor fi: metoda cartografică, sociologică, deducție și inducție, comparativă, sistemică, toate fiind valorificate în procesul cercetare. Se vor aplica metode cantitative și calitative, inclusiv interviul structurat, preconizat a fi aplicat în rândul migranților care revin în țară, dar și în rândul emigranților din 1-2 țări de destinație ale migranților moldoveni, pentru a evalua intenția acestora de a se întoarce în țară într-o perspectivă viitoare.

Rezultat: 3 articole peer-reviewed, prezentate și evaluate în timpul manifestărilor științifice planificate în cadrul proiectului, dar și la conferințe naționale și internaționale pe tematica proiectului, urmând a fi publicate în revista științifică Eastern European Journal of Regional Studies

2. Relația dintre migrație și dezvoltare în UE și Republica Moldova

Cercetările cu privire la factorii determinanți ai migrației și impactul acesteia asupra dezvoltării, sugerează că vor fi necesare anumite compromisuri, atât din partea actorilor politici de dezvoltare, cât și din cele ale migrației, pentru a elabora sinergii și a echilibra interesele, abordările și perspectivele divergente care disting politicile de migrație și dezvoltare. În cadrul acestei activități de cercetare, echipa proiectului va identifica factorii motori ai migrației, precum și efectele politicilor UE care abordează cauzele profunde ale migrației. Principalul rezultat așteptat este acela de a găsi modalități de a maximiza beneficiul migrației pentru dezvoltare și de a dezvolta măsuri pentru a reduce costul transferului de remitențe și a le transmite mai bine, cu implicarea diasporei, în investiții cu impact asupra dezvoltării.

Având în vedere gradul interdisciplinar care rezultă din obiective specifice stabilite, colectarea și analiza datelor, sinteza, compararea, deducerea, inducerea, metodele de abstractizare științifică etc. sunt fundamentale în procesul de cercetare. O mare semnificație în cercetarea fenomenelor demo-economice și a proceselor legate de subiectul cercetării este relația dialectică dintre logică și istorică.

Rezultat: 2 articole peer-reviewed, dezbătute în timpul mai multor participări la conferințe internaționale și publicate în revista științifică Eastern European Journal of Regional Studies 3 articole peer-reviewed, prezentate și evaluate în timpul manifestărilor științifice planificate în cadrul proiectului, dar și la conferințe naționale și internaționale pe tematica proiectului, urmând a fi publicate în revista științifică Eastern European Journal of Regional Studies