ATELIER „Regândirea managementului migrației: experiența europeană și națională”

18.02.2021

MASA ROTUNDĂ „MIGRAȚIE, REMITENȚE ȘI DEZVOLTARE: EXPERIENȚA EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ”

EVENIMENT

Școala de vară Jean Monnet "EU: Migrație și Cetățenie"

14-17 iunie 2021

Vizită de studiu la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România

5-9 decembrie 2021

Vectorul european al migrației din Republica Moldova: impactul socio-economic și demografic

10 Mai 2022

MASA ROTUNDĂ “Rolul migrației transfrontaliere în reducerea disparităților socio-economice”

EVENIMENT

Vizită de studiu la asociațiile de diaspora din Italia și Franța

01.07.2022: 07.07.2022

ȘCOALA DE VARĂ “EU: Migrație și Cetățenie”

13-16 iunie 2022

ATELIER "Migrația de revenire: o oportunitate pentru dezvoltarea socio-economică în Uniunea Europeană și Moldova"

EVENIMENT

MASA ROTUNDĂ „Rolul migrației transfrontaliere în reducerea disparităților socio-economice”

15.12.2022

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ Jean Monnet „Migrația - contextul noilor realități din Europa Centrală și de Est”

12 mai 2023

ȘCOALA DE VARĂ “EU: Migrație și Cetățenie”

12-15 iunie 2023