2022-2023

ATELIER Migrația de revenire: o oportunitate pentru dezvoltarea socio-economică în Uniunea Europeană și Moldova"

23 Martie 2023

MASA ROTUNDĂ „Rolul migrației transfrontaliere în reducerea disparităților socio-economice”

15.12.2022

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ Jean Monnet „Migrația - contextul noilor realități din Europa Centrală și de Est”

12 mai 2023