Echipa proiectului

Mihai HACHI

Coordonator proiect,
Conferențiar universitar, Doctor
Departamentul Business Internațional, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), unde activează din 1993. Coordonator și membru al unor proiecte naționale și internaționale. Din 2015 până în 2018, a fost coordonatorul Centrului European de Studii Economice în cadrul Programului Învățare pe toată durata vieții cu suportul Programului Jean Monnet al Uniunii Europene.
Image
Image

EDUCAȚIE / DIPLOME

  • Doctor în Geografie, Academia de Studii Economice din Moldova
  • Licență în Geografie și Biologie, Universitatea de Stat Tiraspol

PUBLICAȚII

A publicat peste 90 de publicații științifice și metodico-didactice, inclusiv autor și coautor a 8 monografii și 7 manuale universitare și preuniversitare. Articolele au fost editate în: Economica, Revista electronică Studii Europene, Analele Universității „Al. I. Cuza”, la edituri din Republica Moldova, România, Germania și Federația Rusă.

DOMENIILE DE CERCETARE

Migrația internațională, dezvoltarea regională, economia comparată, piața internațională a forței de muncă, geoeconomie, geodemografie.
Image
Image

Rodica CRUDU

Dr., conferențiar universitar
Doctor în economie
Decan al Facultății Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), unde actoivează din 2004. Din 2014, deține titlul de
profesor Jean Monnet, coordonează mai multor proiecte Jean Monnet în Republica Moldova în
domeniul studiilor de integrare europeană. Din august 2017 până în ianuarie 2018, a beneficiat de o
bursă Fulbright la American University din Washington D.C.

EDUCAȚIE / DIPLOME

  • Doctor în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova
  • Licență în Relațiile Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova

PUBLICAȚII

A publicat peste 65 de publicații științifice. Articolele ei au apărut în: Eastern Journal of European
Studies, International Journal of Internet Technology and Secured Transactions, Business Systems &
Economics, Eastern European Journal of Regional Studies, Journal „Инновации”, Studia
Universitatis Babeș-Bolyai Oeconomica, Economica, și altele.

DOMENIILE DE CERCETARE

Integrare europeană și politici ale UE, creștere economică durabilă, inovare, mediul de afaceri,
antreprenoriat, comerț internațional, proprietate intelectuală, migrație și dezvoltare, etc.

Vaculovschi Dorin

Conferențiar universitar
Doctor în economie
Șef-departament „Resurse umane, Afaceri publice și Comunicare”, Academia de Studii Economice din Moldova în care activează din 1991. Expert național în diverse proiecte de cercetare ale UNDP, UN-WOMEN, IOM, ILO.
Image
Image

EDUCAȚIE / DIPLOME

  • Doctor în economie, Academia de Studii Economice din București, România, 1994
  • Licență în „Economia muncii”, Universitatea de Stat din Moldova, 1990

PUBLICAȚII

Piața muncii, economia socială, demografie, cercetări sociologice, cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice, măsurarea sărăciei, dezvoltare umană

DOMENIILE DE CERCETARE

Piața muncii, economia sociala, demografie, cercetări sociologice, cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice, măsurarea sărăciei, dezvoltare umană.
Image
Image

Marina POPA

Dr., conferențiar universitar
Prodecan al Facultății de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM), unde este lector universitar din 2006. Din 2018, deține titlul de doctor în economie, iar din 2019 conferențiar universitar la departamentul Business Internațional. În anul 2011 creează și coordonează primul Euroclub din Moldova, fiind un cerc studențesc format cu susținerea Delegației UE în RM. În ultimii patru ani a fost membru în mai multe proiecte Jean Monnet în Moldova în domeniul studiilor de integrare europeană, inovație și creativitate, proiecte de Stat și instituționale. 

EDUCAȚIE / DIPLOME

  • Doctor în Economie, Academia de Studii Economice din Moldova
  • Masterat în Business și Administrare, Academia de Studii Economice din Moldova
  • Licență în Relațiile Economice Internaționale, Academia de Studii Economice din Moldova

PUBLICAȚII

A publicat peste 25 de publicații științifice. Articolele ei au apărut în: European Studies, Eastern European Journal of Regional Studies, Drept, Economie Informatică, Economica, și altele.

DOMENIILE DE CERCETARE

Economie mondială, Integrare europeană și politici ale UE, productivitatea muncii, creștere economică, inovare, mediul internațional de afaceri, migrație și fluxuri economice internaționale etc.