12 mai 2023

Image

ȘCOALA DE VARĂ “EU: Migrație și Cetățenie”
12-15 iunie 2023, ASEM, sala 104 B

Aceasta școala de vară s-a adresat tuturor celor care doresc să cunoască mai multe despre Uniunea Europeană, migrație și politicile promovate de UE in domeniul Migrației si azilului, conceptul de cetățenie europeană, modalități de obținere, etc.

 Pentru înregistrare, participantii au trebuit să ompleteze acest formular - https://forms.gle/pju9qYGLo3H3eiXL9

Programul școlii de vară poate fi vizualizată aici

 Pe parcursul școlii de vară,  coordonatorul proiectului EUMIGRA, dl. conf.univ., Mihai Hachi, impreună cu ceilalți membri ai proiectului dl. conf.univ., Dorin Vaculovschi și dna. conf.univ. Marina POPA au relatat participanților informații de actualitate incluse în agenda.

Printre tematicile abordate au fost:

  • Uniunea Europeană . Politici comunitare: probleme și solutii comune.
  • Abordarea multidimesională, multiaspectuală și interdisciplinară a migrației internaționale și europene.
  • Migrație și dezvoltare: Impactul social, economic și uman al migrației asupra dezvoltării.
  • Economia UE: actualitate și perspective;
  • Principalele programe și proiecte desfășurate de Uniunea Europeană în Republica Moldova in procesul de implementare a DCFTA. Speaker invitat, Aurica Botnari, Manager de proiect, Delegația UE în RM.
  • Migrație și dezvoltare: Remitențele în Republicii Moldova: structură, origini, destinație.
  • Legislație și politici de reglementare a migrației: experiența internațională și europeană.
  • Migrație și dezvoltare: gestionarea procesului de migrație în Republica Moldova și politica de migrație.
  • Cetățănie și identitate națională și europeană

In rezultatul participării la această școală, participanții și-au dezvoltat:
- Abilități de cunoaștere: abordarea migrației dintr-o perspectivă cantitativă, calitativă, structurală, evolutivă, optimistă și pesimistă, factori determinanți, forme, etc;
- Abilități de gestionare a informațiilor: utilizarea și interpretarea datelor despre evoluția indicatorilor migrației, a remitențelor, a efectelor sociale, demografice, economice și politice ale migrației;
- Abilități de cercetare și analitice: analiza problemelor cu care se confruntă Republica Moldova, statele membre ale UE în ceea ce privește migrația, etc.

 Participanții au manifestat interes, curiozitate și entuziasm subiectelor propuse spre analiza și discuție. Ne-am bucurat sa vedem în sală tineri interesați de valorile europene, migrație și procese conexe acestor noțiuni, în mod deosebit elevi de liceu și studenți, dar și profesori de la diferite facultăți din cadrul ASEM. Asta demonstrează ca subiectele abordate în cadrul Școlii de vară sunt de un real interes și actualitate.

La final, toți participanții au primit diplome de participare!

 Mai multe informații despre eveniment, puteți vedea pe pagina Facebook a evenimentului

 Poze de la eveniment pot fi vizualizate aici