Bine ați venit pe site-ul oficial
al proiectului EUMIGRA!

Jean Monnet Chair in EU Studies and Migration

Bine ați venit pe site-ul oficial al proiectului EUMIGRA

Acesta este site-ul oficial al proiectului „Catedra Jean Monnet în studii europene și migrație”, implementat de către Academia de Studii Economice a Moldovei cu suportul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Image
Image
Image
Acronim: EUMIGRA
Număr de referință: 620774-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-CHAIR
Data începerii proiectului: 1 Septembrie 2020
Durata: 36 luni
Instituția beneficiară: Academia de Studii Economice a Moldovei
Obiectivul general al proietului: promovarea integrării economice a Republicii Moldova în spațiul UE, prin crearea unei baze de competențe academice și profesionale de nivel înalt, cu privire la studiile economice și sociale europene, în general, precum și la studiile de migrație și geodemografie în UE și Republica Moldova, în particular.

Obiective specifice:

  • Consolidarea conținuturilor planurilor de învățământ existente în ASEM în domeniul integrării europene și al politicilor UE pentru migrație și geodemografie;
  • Creșterea cunoștințelor grupurilor țintă în domeniul politicii de migrație și azil a UE, precum și a problematicii migrației în Republicii Moldova;
  • Promovarea studiilor de integrare în UE (în domeniul migrației, azilului, geodemografiei și rolul acestora în procesul de dezvoltare economică și socială), inclusiv pentru elevii care se inițiază cu problematica studiilor europene (în cadrul școlii de vară);
  • Îmbunătățirea vizibilității cercetării științifice;
  • Stimularea cercetării multidisciplinare în domeniul integrării europene, migrației și a problemelor geodemografice;
  • Stimularea dezbaterilor publice și academice pe teme de interes legate de integrarea europeană;

NOUTĂȚI

decembrie 2021

APEL de ARTICOLE pentru ediția tematică a revistei științifice Eastern European Journal of Regional Studies/EEJRS

Acest număr se va concentra pe tema „Integrarea și migrația europeană: tendințe și provocări”

18 Februarie 2021

Un workshop va fi organizat în luna Februarie 2021

Atelierul „Regândirea managementului migrației: experiență europeană și națională” va avea loc în februarie 2021.

19 Aprilie 2021

MASA ROTUNDĂ în luna Aprilie 2021

MASA ROTUNDĂ „MIGRAȚIE, REMITENȚE ȘI DEZVOLTARE: EXPERIENȚA EUROPEANĂ ȘI NAȚIONALĂ”