Instrumente de învățare „UE, Migrație și Cetățenie"

Image

1. Cetățenia europeană
2. Legislația și politicile UE privind migrația și azilul
3. Cerințe legale cu privire la achiziționarea și pierderea naționalității
4. Impactul social și economic al migrației asupra dezvoltării
5. Remitențele în Moldova: structură, origini, destinație și impact
6. Exodul de inteligență și migrația de revenire/return
7. Gestionarea procesului de migrație. Politica de migratie a Republicii Moldova
8. Migrația de revenire și integrarea migranților
9. Migrația populației și securitatea națională.
10. Diaspora și comunitățile de migranți